Αποστείρωση και έλεγχοι

A complete and efficient control procedure is used to ensure the success of the sterilization process. The information obtained from the different control systems and tests are used to help protect your health, your patients’ health and your workΠροκειμένου να αποφευχθεί η αποτυχία των διαδικασιών αποστείρωσης, είναι απαραίτητο να καθοριστεί μια πλήρης και αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα διάφορα συστήματα ελέγχου είναι συμπληρωματικές, γι 'αυτό πρέπει όλα να γίνονται περιοδικά.

Προκειμένου να αποφευχθεί η αποτυχία των διαδικασιών αποστείρωσης, είναι απαραίτητο να καθοριστεί μια πλήρης και αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα διάφορα συστήματα ελέγχου είναι συμπληρωματικές, γι 'αυτό πρέπει όλα να γίνονται περιοδικά.
Η Omnia προσφέρει όλες τις δοκιμές και τις μεθόδους ελέγχου που απαιτούνται από τα ισχύοντα πρότυπα για να προστατεύσει την υγεία σας, την υγεία των ασθενών σας και την εργασία σας.

Product was successfully added to your shopping cart.

Αποστείρωση και έλεγχος

There are no products matching the selection.