Αναρροφητήρες και Οστεοπαγίδες

Τα κιτ αναρρόφησης Omnia διατίθενται με ποικίλες χειρολαβές, άκρα τερματικών και μπορούν να παρέχονται με ή χωρίς σωλήνωση σύνδεσης. Τα κιτ αναρρόφησης πρέπει να συνδέονται με το χειριστήριο ή με το κεντρικό σύστημα αναρρόφησης μέσω συμβατών υποδοχών σε σχήμα κώνου.

Τα κιτ αναρρόφησης Omnia διατίθενται με ποικίλες χειρολαβές, άκρα τερματικών και μπορούν να παρέχονται με ή χωρίς σωλήνωση σύνδεσης. Τα κιτ αναρρόφησης πρέπει να συνδέονται με το χειριστήριο ή με το κεντρικό σύστημα αναρρόφησης μέσω συμβατών υποδοχών σε σχήμα κώνου.
Η χρήση μιας οστεοπαγίδας προσφέρει μια αποτελεσματική και αποδοτική λύση για τη συλλογή οστικών ιστών και παίζει ζωτικό ρόλο στη διαδικασία εμφύτευσης. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της απορριπτόμενης οστεοπαγίδας είναι η ικανότητα να τοποθετείται κοντά στην άκρη αναρρόφησης μέσω ενός μικρού σπειρώματος. Οι οστεοπαγίδας μιας χρήσης είναι επίσης μια αποτελεσματική λύση για τις ανάγκες αναγέννησης ιστού προσώπου.

Product was successfully added to your shopping cart.

Αναρρόφηση

There are no products matching the selection.