Product was successfully added to your shopping cart.

Υποψηφιοι Συνεργατεσ - Δηλωση Περι Προστασιασ Απορρητου

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ υπ΄ αρ. 679/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία, επιθυμούμε να σας παράσχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η ΚΑΜΑΡΚ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Σκοπός

Όλα τα δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα που αποστέλλονται ή παρέχονται γραπτώς χωρίς προτροπή από πλευράς του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία της αίτησής σας για εργασία, πιο συγκεκριμένα για την επαλήθευση πλήρωσης των προϋποθέσεων πρόσληψης ή / και για τη σύναψη εργασιακής σχέσης. 

Μέθοδος

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις αρχές της ορθότητας, της νομιμότητας και της διαφάνειας, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματά σας. Οιαδήποτε επεξεργασία θα λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια συστημάτων πληροφορικής και σε έντυπη μορφή από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Κοινοποίηση σε Κατηγορίες Παραληπτών

Οιαδήποτε επικοινωνία με τρίτους προβλέπεται αυστηρά και μόνον στο πλαίσιο εκτέλεσης των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης που σχετίζονται με τη σύναψη της εργασιακής σχέσης. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα διαβιβάζονται.

Περίοδος διακράτησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διακρατούνται για περίοδο 3 ετών από την αρχική υποβολή τους. 

Δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και να αιτηθείτε την τροποποίησή τους. Δύνασθε πάντα να αιτηθείτε  εγγράφως την παροχή των στοιχείων εν όλω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων και τα συναφή δικαιώματά σας, κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και τα οποία αναγράφονται στην αρχή παρούσας δήλωσης περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου.

Δικαίωμα καταγγελίας

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τον κανονισμό της ΕΕ περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων υπ’ αρ. 679/2016 (GDPR), έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας  Δεδομένων (Data Protection Authority), στην ακόλουθη διεύθυνση: Piazza di Monte Citorio 121, IT-00186, Rome (Ρώμη).

Φύση της Παροχής Δεδομένων και Συγκατάθεση

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επαφίεται στη βούληση  του / της υποψηφίου / υποψηφίας που υποβάλλει το βιογραφικό του / της σημείωμα. Τα δεδομένα που μεταγενέστερα και ενδεχομένως ζητηθούν από  πλευράς του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων είναι απαραίτητα στο πλαίσιο εκτίμησης της καταλληλότητας για πρόσληψη ή / και έναρξης της συνεργασίας και παρέχονται σε εθελοντική βάση.